Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

03 juli 2007

Petrus och Paulus, vigilia 1

En andlig människa måste vaka aftonen före helgonens högtidsdagar, om hon vill fira dem i ande och sanning (Joh 4:23). Andliga och oandliga människor firar vigilia på olika sätt. De senare förbereder eleganta kläder och utsökta måltider samt hänger sig ofta under själva helgdagsaftnarna åt mörkrets gärningar (Rom 13:12), gör det onda med glädje och finner nöje i allt ont och förvänt (Ords 2:14).
Men så är det inte med er. Ni har lärt känna Kristus (Ef 4:20). Ni har följt honom och lämnat allt (Matt 19:27) och bör således hålla ett vaksamt öga på det som helgdagsaftnarna betyder. De finns nämligen till för att vi skall vakna i händelse av att vi somnat in i någon synd eller försummelse och för att vi skall skynda oss att träda fram inför helgonen och bekänna våra synder och deras lov och pris (jfr Ps 95:2).
Så är det inte med världens människor, nej verkligen inte. De förmår bara att dricka vin. De lägger ner all möda på att blanda drinkar för att berusa sig (Jes 5:22) och sedan somnar de i sina lastbara skändligheter. Glöm inte att de som sover sover om natten, och de som berusar sig är druckna om natten (1 Thess 5:7). De har ingen förståelse för uttrycket helgdagsaftnar, eftersom de hellre sover än vakar. Men ni är inte nattens eller mörkrets söner (1 Thess 5:5) och därför kan inte helgonens årliga högtider ta er med överraskning (1 Thess 5:4).