Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

09 juli 2007

Petrus och Paulus I:3

De är våra mästare. Av allas vår Mästare har de lärt sig livets väg (Ps 16:11) och lär oss den ännu i dag. Vad lär eller har de heliga apostlarna lärt oss? Inte hur man fiskar (Matt 4:18), gör sadlar (Apg 18:3) eller något liknande. Inte heller att läsa Platon eller att bli förtrogen med Aristoteles spetsfundigheter. Och inte att ständigt lära sig, utan att komma till insikt om sanningen (2 Tim 3:7). De har lärt mig att leva. Tycker du att det är lite? Nej, det är mycket. Det är det viktigaste av allt. Den som är uppblåst av högmod, befläckad av otukt eller smittad av alla slags farsoter, lever inte, utan fördärvar sitt liv och närmar sig dödens portar (Ps 107:18). Enligt min uppfattning lever man gott när man står ut med det onda, gör det goda och håller ut så ända till slutet. Man säger att den som äter gott lever väl, men ondskan bedrar sig själv (Ps 27:12 Vulg.), ty endast den som gör gott lever väl.