Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

11 juli 2007

Petrus och Paulus I:4 forts

För att utstå det onda som är av tre slag behöver du förfara på tre sätt. Det finns lidande som utgår från dig, nästan och Gud. Det första kommer av sträng botgöring, det andra är den pina som andra människors elakhet utgör och det tredje är den gudomliga tillrättavisningens piska. Beträffande det lidande som du åsamkar dig själv skall du göra ett frivilligt offer (Ps 54:8), det som din nästa vållar dig skall du bära med tålamod och det som kommer från Gud skall du utstå med tacksägelse och utan att knota.
Så var inte fallet med många av Adams barn. De gick vilse i öde öknar och var törstiga (Ps 107:4). Det är sant att de gick vilse. De som drog sig tillbaka i högmodets ensamhet och vägrade att leva i gemenskap, gick vilse långt från sanningens väg (Vish 5:6). Deras individualism gjorde dem oförmögna att ansluta sig till andra. Men de gick även vilse i en öken utan vatten. Utan tårarnas regn och hjärtats ånger, levde de på ofruktbar mark som var ödelagd av ständig torka. De fann ingen väg till bebodda städer (Ps 107:4). De åldrades i främmande land. De besudlades av de dödas orenhet och räknades bland dem som hör dödsriket till (Bar 3:11).