Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

10 juli 2007

Petrus och Paulus I:4

Jag tror även att du som tillhör en klostergemenskap lever väl, om du lever välordnat (jfr Augustinus, Gudsstaten 19:13 och Origenes, In Cant. II:8), socialt och ödmjukt. Ordnat med tanke på dig själv, socialt med tanke på nästan och ödmjukt med tanke på Gud.
Du lever ordnat, om du i din livsföring bemödar dig om att troget följa dina vägar inför Gud och människor, samt undviker att synda och väcka anstöt. Du lever socialt, om du anstränger dig att älska och bli älskad, är vänlig och tillgänglig samt tålamodigt och gärna står ut med din bröders fysiska och moraliska svagheter (Benedikts regel, 72:5). Du lever ödmjukt, om du uppfyller allt detta och anstränger dig att driva bort fåfängans anda som ofta dyker upp under dessa omständigheter och ovillkorligen vägrar att ge ditt samtycke, oavsett hur lite den gör sig påmind.