Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

14 juli 2007

Petrus och Paulus II:2

Jag vågar påstå att om Gud hos världsliga människor bara finner ett uns av andlighet har han ändå mer tålamod med dem än med oss. Ty oss, som inte har saknat lydnadens hacka eller fattigdomens och ödmjukhetens gödsel (asketiskt klosterliv), har han särskilt belönat med himmelsk tröst i form av ymnigt regn (jfr Ps 68:10).
Är inte denna gödsel det som egyptierna avskydde (2 Mos 8:26) och som vi offrar till Gud? Men illaluktande gödsel är värdefull för gröda. Den som vill skörda må inte sky den motbjudande lukten. Ty från en hög oskön gödsel som man kör till åkern växer det upp en mängd vackra växter som man sedan kör hem från åkern. Se inte ner på denna värdefulla gödsel och betrakta Kristi ödmjukhet som mycket värdefullare än alla Egyptens skatter. Om ni är rika på jordisk gödsel skall ni inte sakna det regn från himlen, som kommer av innerlig bön, skön psalmrecitation och meditation samt tröst från Skriften (Rom15:4). Medan jag talar till er får ni samma regn från mina läppar, några droppar från den flod som gläder Guds stad (Ps 46:5) och av vars ljuva strömmar ni kan dricka Ps 36:9).