Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

16 juli 2007

Petrus och Paulus II:3 forts

Men vad skall vi göra med dig som är lat, då denna barmhärtighet endast irriterar dig och gör dig upprörd? Gödslade jag inte din åker (jfr Matt 13:27-28)? Varför är åkern full av sten? Det är du, onda människa - ty den som älskar ondskan hatar sin själ (Ps 11:6 Vulg.) Ja, jag säger att det är du, onda människa, som har gjort det. I stället för att skaka av dig din lättja fortsätter du att urskulda dig. Så förvandlar du gödsel till sten och du har stenat dig med det som skulle få dig att mogna.
Om jag talar så till er, bröder, är det för att ni skall veta hur välvilligt ni måste lyssna, hur läraktigt ni måste ta emot och hur angeläget det måste vara för er att bevara alla ord som angår era själars frälsning och att inte betrakta dem som människoord utan som vad de verkligen är: Guds ord (1 Thess 2:13), oavsett om de är ämnade till tröst, varning eller tillrättavisning.
Nu är jag långt från mitt ämne. Ja, jag måste tillstå att jag nästan glömt dagens högtid. Men det är inte helt fel, om de ord som ni har hört blir ingraverade i ert sinne.