Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

18 juli 2007

Petrus och Paulus II:5

Bröder, betrakta hur kyrkan dömer utifrån tron och inte bara ser till det yttre (2 Kor 10:7). Vi ägnar apostlarnas viktigaste högtid åt deras död. I dag korsfästes Petrus och Paulus blev halshuggen. Detta är orsaken till dagens högtid och anledningen till vår glädje. När kyrkan firar denna högtidliga och lyckliga dag har hon onekligen brudgummens anda, Herrens ande, i vars ögon, enligt psalmen, de heligas död är dyrbar (Ps 116:6).
Hur många tror vi att det var som trängdes för att bevittna apostlarnas lidande,, utan att på något sätt avundas dem denna dyrbara död? I dåraktiga människors ögon såg de ut att dö; deras bortgång kallas olycka (Vish 3:2). Det är sant, i dåraktiga människors ögon såg de ut att dö, men för mig, säger profeten har dina vänner blivit utomordentligt ärade och deras makt har blivit särskilt befäst (Ps 139:17 Vulg.).
Ja, bröder, dåraktiga människor tror att Guds vänner dör, men kloka människor är övertygade om att de somnar in. Så sov Lasaros, ty han var en vän till Herren (Joh 11:11) och Herren ger sitt arv åt sina vänner medan de sover (Ps 127:2).