Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

19 juli 2007

Petrus och Paulus II:6

Bröder, låt oss bemöda oss om att leva som rättrådiga människor och att än mer längta efter att få dö deras död (4 Mos 23:10). Ty Visheten föredrar de rättfärdigas slut (Vish 2:16) och skall döma oss där den finner oss.
Det är absolut nödvändigt att slutet på detta liv är som början av det kommande. Någon avvikelse tolereras inte. Om jag får använda en bild, så är det som med två band som man vill sy ihop. Utan att bry sig om resten förbereder man de två ändarna som skall sammanfogas så att
de blir lika. På samma sätt är det med vårt jordiska liv. Om vi fullbordar det rent sinnligt, kommer det inte att ha någon förbindelse med det kommande andliga livet. Kött och blod kan inte ärva Guds rike, äga Guds rike (1 Kor 15:50). Den vise säger: Tänk på livets slut i allt vad du gör, då kommer du aldrig någonsin att synda (Syr 7:36). Ty därav kommer ofta en fruktan (Syr 1:27 Vulg.) som jagar bort synd och bannlyser försumlighet.