Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

30 september 2007

Jungfru Marias upptagning till himmelen IV:1 forts

Varför nämner jag inte att hennes jungfruliga härlighet och fruktsamhets gåva är till behag, liksom ödmjukhetens sken, en stråle av kärlekens överflödande honung (jfr Höga v 4:11), hennes barmhärtighet och mildhet (jfr Luk 1:78), fulla nåd (jfr Luk 1:28) och privilegierade unika härlighet? Världens Drottning stiger således upp från öknen och framträder inför de heliga änglarna vacker, älskvärd och översvallande ljuv, såsom kyrkan sjunger (ant. Speciosa, commune för jungfrur).
Må de emellertid sluta att förvåna sig över den ljuva doften från öknen, ty Herren har gett sin välsignelse och jorden sin gröda (Ps 85:13). Varför förvånar de sig över att Maria stiger upp från en torr jord och doftar skönt? Må de snarare förvåna sig över att Kristus stiger ner fattig från sitt himmelska rike. Att Guds Son gör sig ringare än änglarna (Heb 2:9) torde vara ett större under än att Maria blir upphöjd ovan änglarna. Ty allt som Kristus avstod från (jfr Fil 2:7) fick vi och hans elände blev till rikedom för världen. Ja, han var rik, men gjorde sig fattig för oss, för att genom sin fattigdom göra oss rika (2 kor 8:9). Och korsets dårskap har blivit till härlighet för dem som tror (jfr 1 Kor 1:18).