Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

02 oktober 2007

Jungfru Marias upptagning till himmelen IV:2 forts

Jag föreställer mig att många av er låter fantasin skena i väg för att utröna vilken Lasaros jag vill tala om. Ja, utan tvekan om honom som dog från synden och bröt sig igenom väggen för att se sitt förvända och ogenomträngliga hjärtas ohyggliga vidrigheter ( Jer 17:9, Hes 8: 8-9). Eller gick in i en klippa och gömde sig i ett hål i marken inför Herrens fruktansvärda ansikte enligt en annan profets ord (Jes 2:10).