Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

01 oktober 2007

Jungfru Marisa upptagning till himmelen IV:2

Därtill kommer att Han som är vårt liv (Kol 3:4) skyndade till graven för att därifrån återföra Lasaros som vilade där sedan fyra dagar (Joh 11:38) och som jag har lovat att predika om i dag. Han kom för att söka Lasaros för att i sin tur bli sökt och funnen av denne. Ty detta är kärleken: inte att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss (1 Joh 4:10). Herre, låt oss gå! Kom och sök den som du älskar för att göra så att han i sin tur älskar och söker dig. Kom och sök honom, där de har lagt honom (jfr Joh 11:34). Han ligger instängd, fastbunden och tillintetgjord. Han ligger i sitt samvetes fängelse, är bunden av ordensregelns rep och botens tyngd trycker och förtrycker honom likt den sten man lagt på hans grav, särskilt som han nu saknar den kärlek som är stark som döden (Höga v 8:6) och den kärlek som uthärdar allt (1 Kor 13:7). Och därtill kommer: Herre, han luktar redan, det har ju gått fyra dagar (Joh 11:39).