Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

03 oktober 2007

Jungfru Marias upptagning till himmelen IV:3

Men vad innebär orden: Herre, han luktar redan, det har ju gått fyra dagar (Joh 11:39)? Kanske är det svårt för en del att förstå betydelsen av den dåliga lukten och de fyra dagarna. Jag uppfattar den första dagen som en rädslans dag, som upplyser våra hjärtan, då vi dör från synden (jfr Rom 6:2) och somnar in i vårt samvete.
Om jag inte tar fel består den andra dagen av mödosam kamp. Ty i början av omvändelsen brukar de dåliga vanorna vara som mest eftertryckliga och det är vanligtvis svårt att släcka djävulens brinnande pilar (Ef 6:16).
Den tredje dagen förefaller mig vara en smärtans dag, när man granskar sina år i hjärtats bitterhet (Jes 38: 15 Vulg.), och är mer benägen att ångra begångna synder än att nogsamt undvika att upprepa dem i framtiden.
Är du förvånad över att jag talar om dagar? Men de framstår som dagar i graven, som töcknets och dunklets dagar (Sef 1.15), dagar av sorg och bitterhet.
Sedan följer skammens dag som inte skiljer sig från de tre föregående. Den stackars själen är fruktansvärt förvirrad, ty den inser med exakthet hur allvarliga och många fel som den har gjort och ser inför sitt hjärtats ögon de dystra bilderna av sina synder.