Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

09 oktober 2007

Jungfru Marias upptagning till himmelen IV:4

Vad betyder Jesu ord: Ta bort stenen (Joh 11:39) och lite längre fram: Gör honom fri (Joh 11:44)? Skall man sluta att göra bot efter att ha fått besök av den tröstande nåden under förevändning att himmelriket är nära (Matt 3:2)? Skall man ge avkall på självdisciplin för att se om Herrens uppenbarar sin vrede? Eller gå under på en väg som inte är den rätta (jfr Ps 2:12)?
Nej, ingalunda! Även om stenen har tagits bort, skall botgöringen fortsätta. Den är inte betungande, men stärker anden och återger den liv och spänst, ty den har hittills inte känt till att dess mat är att göra Herrens vilja ( Joh 4:32, 34). För en befriad människa är självdisciplin under sådana omständigheter inte ett tvång – enligt ordet: lagen är inte till för rättfärdiga (1 Tim 1:9), utan leder den människa som accepterar den av fri vilja på fredens väg (Luk 1:79).