Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

11 oktober 2007

Jungfru Marias upptagning till himmelen IV:4 forts

I en psalm lovsjunger profeten helt tydligt Lasaros uppståndelse: Du lämnar mig inte åt dödsriket, (Ps 16:10) och jag kommer faktiskt ihåg att jag på denna högtids annandag sade att ett dåligt samvete är själens helvete och fängelse. Du låter inte din helige - inte den som själv anser sig vara det, utan den som du helgar - se förgängelsen (Ps 16:10). Han som hade varit död fyra dagar och redan hade börjat lukta var nära förgängelsen. Ja, han var nära att förruttna och i det ondas djup skulle han ha varit gudlös och missaktat allt (Ords 18:3 Vulg.). Men han överraskades av en mäktig stämma som gav honom liv, och han tackade med orden: Du visar mig vägen till liv, du ger mig glädjens fullhet inför ditt ansikte (Ps 16:11). Ja, du har kallat mig att skåda dig och förde mig upp ur dödsriket (Ps 30:4) medan min själ ängslades (Ps 143:4 Vulg.) genom att skåda ditt ansikte genom sitt alltför avskyvärda samvete.
Med stark röst ropade Jesus: Lasaros, kom ut!(Joh 11:43). Ja, med stark röst, som emellertid lät mycket svagare i styrka än dess godhet och kraft.