Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

14 oktober 2007

Jungfru Marias upptagning till himmelen IV:5 forts

Om jag hos Maria lovprisar hennes jungfrulighet, kommer många andra jungfrur efter henne (jfr Ps 45:15). Och om jag lovordar hennes ödmjukhet, möter jag andra som följt hennes Sons exempel och haft ett milt och ödmjukt hjärta (Matt 11:29). Och om jag beslutar mig för att prisa hennes barmhärtighet, kommer jag helt säkert att tänka på andra kvinnor och män som har ett barmhärtigt hjärta (Syr 44:10).
Det finns bara ett område där Maria inte haft någon förebild att ta efter, nämligen att ha fått erfara moderlig glädje i kombination med jungfrulig ärbarhet: Maria har valt det som är bäst
(Luk 10:42). Ja, det som är bäst, ty god är den gifta kvinnans fruktbarhet, bättre är jungfruns kyskhet, men det bästa är jungfrulig fruktbarhet eller fruktbar jungfrulighet. Detta är en förmån som reserverad för Maria och som inte skall ges åt någon annan (jfr Jes 42:8), ty Maria har valt det som är bäst. Det är unikt och därför oförklarligt. Ingen kan ta efter eller tala om det.
Och vad skall man säga, om du förtydligar vem hon är moder till? På vilket tungomål – även om det vore änglarnas – kan man lovprisa Jungfrumodern med de ord hon förtjänar, hon som inte är moder till vem som helst, utan Guds moder?
Dubbel nyhet, dubbelt privilegium och dubbelt under, i rätt och riktig förening. Jungfrun förtjänade inte någon annan Son och Sonen inte någon annan moder.