Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

16 oktober 2007

Jungfru Marias upptagning till himmelen IV:7

Ödmjukhet är den största och dyrbaraste dygden i förening med en sådan renhet och oskuld, och ett oskyldigt samvete som är fullt av nåd (jfr Luk 1:28). Varifrån kommer din ödmjukhet, dina stora ödmjukhet, du Saliga? Förvisso var hon värdig att dra till sig Herrens blick (jfr Luk 1:48), då hennes skönhet väckte kungens åtrå (jfr Ps 45:12) och hennes utsökta doft fick kungen att lämna Faderns närhet där han hade levt i all evighet (Joh 1:18).
Lägg märke till den tydliga samstämmigheten mellan vår Jungfrus sång och bröllopssången: ja, jungfruns inre blev brudgummens kammare (jfr Ps 19:6). Lyssna till vad Maria säger i evangeliet: Han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna (Luk 1:48). Lyssna även till hennes utrop i bröllopssången i Höga visan: När kungen ligger på sin bädd sprider min nardus sin doft (Höga v 1:12). Nardus är en ödmjuk växt som är nyttig för luftrören. Det är uppenbart att ordet ”nardus” betyder ödmjukhet vars doft och skönhet funnit nåd inför Gud (jfr Luk 1:30).