Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

15 oktober 2007

Jungfru Maris upptagning till himmelen IV:6

Detta är emellertid inte allt. Är du uppmärksam finner du att även alla andra dygder, som verkar vara vanliga, är absolut unika hos Maria.
Inte ens änglarnas renhet kan jämföras med jungfruligheten hos henne som blev värdig att bli den helige Andes helgedom och Guds Sons boning. Om vi sätter ett högt pris på sådant som är sällsynt, står hon över alla. Hon var den första att bestämma sig för att leva en ängels liv på jorden. Hur skall detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man
,
undrade hon (Luk 1:34). Inte ens ängelns löfte om ett barn kunde rubba hennes orubbliga beslut att bevara sin jungfrulighet. Hur skall detta ske? frågade hon. I vilket fall som helst, inte så som det är normalt för andra kvinnor. Jag känner ingen man, har ingen längtan efter att föda barn eller hopp om efterkommande.