Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

18 oktober 2007

Jungfru Marias upptagning till himmelen IV:8

Saliga Jungfru, må den människa som minns att hon i svåra situationer förgäves har åkallat dig avstå från att tala om din barmhärtighet. Vi, dina ödmjuka tjänare, gläder oss med dig över alla dina dygder, men särskilt denna med tanke på oss själva. Vi lovprisar din jungfrulighet och beundrar din ödmjukhet. Men för oss stackare är din barmhärtighet än ljuvare: Vi omfamnar den med kärlek, vi tänker på den och åkallar den ofta. Den har fått hela världen att förnyas och utverkat frälsning åt alla. Det står klart att hon visade omsorg om hela människosläktet, som fick höra: Maria, du har funnit nåd hos Gud (Luk 1:30) – ja, den nåd som du ber om.