Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

20 oktober 2007

Jungfru Marias upptagning till himmelen IV:8 forts

Du välsignade, vem kan utforska bredden och längden och höjden och djupet (jfr Ef 3:18) i din barmhärtighet? Längden? Intill den yttersta dagen bistår den alla som ber om det. Bredden? Den uppfyller jorden, så att man kan säga om dig, Maria, att jorden är full av din barmhärtighet (Ps 33:5). Beträffande höjden uppnådde den att staden där ovan förnyades medan djupet frälsning för dem som är i mörkret och i dödens skugga (Luk 1:79).
Maria, för dig är himlen fylld och helvetet tomt. Det himmelska Jerusalem (Heb 12:22) har återuppbyggts ur ruinerna och alla väntande stackare har återfått sina förlorade liv. Mäktig och god flödar din kärlek över i lika mycket medlidande som hjälp (affectu compatiendi et subveniendi affectu).