Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

21 oktober 2007

Jungfru Marias upptagning till himmelen IV:9

Må vår törstande själ skynda till denna källa och i sitt elände enträget ta sin tillflykt till denna förtätade barmhärtighet. Välsignade jungfru, dessa är våra löften genom vilka vi efter bästa förmåga har följt dig på vägen upp till din Son, även om det var på avstånd (jfr Matt 26:58).
Må din godhet uppenbara för världen
den nåd som du har funnit inför Gud.
Utverka genom dina heliga böner förlåtelse för de skyldiga,
hälsa för de sjuka,
styrka för de modlösa,
tröst för de bedrövade,
hjälp och befrielse för dem som är i fara.

Denna glädjerika helg åkallar och lovprisar vi,
dina ödmjuka tjänare,
ditt ljuvliga namn, Maria:
Må genom dig, milda drottning,
Jesus Kristus ge dem nådens gåvor,
din Son och vår Herre,
som är över allting, Gud,

välsignad i evighet
(Rom 9:5).