Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

22 oktober 2007

Jungfru Marias upptagning till himmelen V:1

Om Marias upptagning till himmelen

Jesus gick in i en by(Luk 10:38). Det som vår Herre och Frälsare då tog initiativ till var synligt och ägde rum vid ett bestämt tillfälle och på en bestämd plats. Nu gör han samma sak överallt på jorden varje dag och osynligt i de utvaldas hjärtan. Vi har just hört evangeliets ord: Jesus gick in i en by, och en kvinna som hette Marta bjöd honom hem till sig
Denna befästa by är ingenting annat än människans hjärta. Innan Herren kom dit var det omgivet av begärets vallgravar, tillslutet av själviskt styvsinta murar. Därinne reste sig Babels torn (1 Mos 11:1-9f).
Tre ting är nödvändiga i varje befästning: livsmedel för överlevnad, fästningsverk till försvar och vapen för att kämpa mot fienden. Detta gäller även för invånarna i denna befästning: invånarna har som föda kroppens njutning och världslig fåfänga. Till försvar har de sina hjärtans hårdhet så att Guds Ords mäktiga pilar nästan aldrig kan tränga dit in. De vapen de har för att bekämpa fienden är världslig vishet (2 Kor 1:12), vilket är skrivet: Denna världens människor beter sig klokare mot sina egna än ljusets människor gör (Luk 16:8).