Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

24 oktober 2007

Jungfru Marias upptagning till himmelen V:3

Låt oss nu bulta på dessa portar – rättfärdighetens portar (Ps 118:19). Må de öppnas för oss och må vi när vi kliver tröskeln därinne se Herrens stora verk, som begrundas av alla som älskar dem (Ps 111:2). Med Gud som byggmästare uppförs liksom på Sionsberget det torn som evangeliet talar om (jfr 21:33), varigenom de heliga som har ett ödmjukt hjärta stiger upp för tårarnas dal (Ps 84:7) ända till himmelen. De går inte av egen kraft utan med hjälp och Guds nåd, såsom Anden säger genom profeten David: Lycklig den som får sin hjälp från dig, de vilkas håg står till dina vägar (Ps 84:6). Du undrar var? I tårarnas dal, det vill säga i jordelivets ödmjukhet. Och han upprepar denna nåd med orden: Lagstiftaren välsignar dem (Ps 84:8).
Men var når denna uppstigning sin höjdpunkt och vart leder nåden dem som stiger upp? De går genom port efter port, tills de möter Gud på Sion (Ps 84:8). Belöning, mål och frukt av vår möda är att skåda Gud. Vem föredrar inte denna enastående utdelning framför allt synligt och osynligt? Finns det någon som har ett så fruset hjärta att han är oemottaglig för denna längtan? Det handlar här om den stora nåd som evangelisten Johannes anbefaller oss med orden: nåd och åter nåd (1:16).