Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

25 oktober 2007

Jungfru Marias upptagning till himmelen V: 4

Med dessa ord låter han oss förstå att vi har fått en trefaldig nåd av Gud: en för vår omvändelse, en andra som hjälp i frestelser och en tredje som belöning när vi blivit prövade. Den första sätter oss i rörelse, ty genom den blir vi kallade. Den andra bär oss framåt, ty genom den blir vi rättfärdiga. Den tredje leder oss till målet, ty genom den blir vi förhärligade. Den första utgör behag inför Gud, den andra förtjänst och den tredje belöning. Om den första är det sagt: Av hans fullhet har vi alla fått del och om de två andra: nåd och åter nåd, det vill säga evig härlighet som belöning för vår strävan i tiden.