Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

28 oktober 2007

Jungfru Marias upptagning till himmelen V:5

Om man undrar över vad invånarna i denna befästning äter, hur de skyddar sig och vilka vapen de förfogar över till sitt försvar, torde det vara klokt att svara: liksom köttsliga gärningar (Gal 5:19) var de köttsliga människornas föda, är Andens frukter (Gal 5:22) en bättre föda för de andliga människorna. Deras mat är även att göra den allsmäktige Faderns vilja (jfr Joh 4:34) och deras föda är också Guds ord, en föda för alla helgon, vare sig de är människor eller änglar. Så säger Skriften: Människan skall inte leva bara av bröd, utan av varje ord som utgår ur Guds mun (Matt 4:4).