Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

29 oktober 2007

Jungfru Marias upptagning till himmelen V:5 forts

Vi har sagt att deras befästningar är självbehärskningens mur och tålamodets yttre mur (Jes 26:1). Och aposteln beskriver de vapen som de har för att bemöta fienden: rättfärdighetens pansar, trons sköld, frälsningens hjälm och Andens svärd, som är Guds ord (Ef 6:14 -17). Bli inte förundrad över att jag säger att Ordet är både föda och svärd, som om det vore omöjligt eller konstigt. På det materiella planet rör det sig förvisso om olika ting som man söker på skilda ställen. Men på det andliga planet är det ena inte främmande för det andra och man söker inte det ena här och det andra där. Vi finner dem i Gud och Gud är allt (1 Kor 15:28).