Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

31 oktober 2007

Jungfru Marias upptagning till himmelen V:5 forts

Finns det enligt naturens ordning någonting mer olikt än ett bröd och en sten? Men om du ser till deras andliga betydelse symboliserar de samma sak. Det är sagt om Kristus att han är bröd och sten – levande bröd (Joh 6:41) och sten som blivit förkastad av byggnadsmännen (Ps 118:22). Han är båda delarna när det gäller betydelse, men utifrån det som kännetecknar dem är han varken det ena eller det andra.