Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

26 november 2007

J M:s upptagning till himmelen-söndag i oktaven 2

Nu framgår det tydligt,
att hon inte är overksam,
denna kvinna,
som var välsignad bland andra kvinnor (Luk 1:28).
Hon har sin uppgift i försoningen,
ty vi behöver någon
som medlar för oss hos Medlaren,
och ingen är mer lämplig än Maria
att åta sig denna uppgift till vår förmån.

Eva som var en omänsklig medlare
som trädde emellan
för att ge ormen tillfälle
att spruta sitt gift in i människan.
Maria var trogen
och lät mannen och kvinnan dricka motgift.
Eva var förförelsens redskap,
Maria förlåtelsens.
Den ena befrämjade olydnaden,
den andra återlösningen.

Hur vågar vår mänskliga svaghet att nalkas Maria?
Hon är varken sträng eller skrämmande
och ger mjölk och linne åt alla.
Gå noga igenom allt,
som evangeliet berättar om henne.
Om du hos henne finner ett enda drag
av förargelse eller hårdhet,
eller minsta tecken på harm,
skall du se upp för henne
och akta dig för att komma henne nära.
Men om allt som sägs om henne
är behag och älskvärdhet,
om allt vittnar om saktmod och barmhärtighet,
tacka då honom
som i sin oändliga välvilja
har gett dig en sådan medlare,
hos vilken du inte finner någonting
som väcker din misstro.

Hon har gjort sig till allt för alla (jfr 1 Kor 9:22)
och i sin överflödande kärlek
har hon gått i borgen för lärda och olärda (Rom 1:14).
För alla öppnar hon sin barmhärtighets djup
för att alla skall få del av hennes fullhet (jfr Joh 1:16):
fången får frihet,
den sjuke hälsa,
den plågade tröst,
syndaren förlåtelse,
den rättfärdige nåd,
ängeln glädje,
Trefaldigheten ära
och Sonen mänskligt kött.
Så skall ingen behöva undvara hennes värme (jfr Ps 19:7).