Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

20 november 2007

Jungfru Marias upptagning till himmelen V:12

De som vinnlägger sig om en sådan identitet kan bevara den på två sätt. För att bli fullkomlig måste man dels själv ha den och dels främja den hos sin nästa. Hos sig själv genom integritet och hos nästan genom samstämmighet (integritas et conformitas). Varje skapad varelse och särskilt den som är utrustad med förstånd skall ta efter sitt ursprung. Vår Gud är en och unik enligt Mose: Hör, Israel! Herren är vår Gud, Herren är en (5 Mos 6:4). Eftersom han är en, är han alltid densamme, fullkomlig i sig och saknar ingenting. Hans godhet mot oss är en del av honom själv liksom hans välvilliga kärlek till oss. Således skall var och en av oss vara förenade med honom genom dygdens integritet och med vår nästa genom kärlekens band (jfr Kol 3:14). Aposteln Johannes talar om kärleken och manar oss att ta efter med orden: Sådan som Kristus är, sådana är vi i denna världen (1 Joh 4:17).