Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

22 november 2007

Jungfru Marias upptagning till himmelen V:13

Vi har talat om att var och en måste vara samstämmig med sig själv. Låt oss nu ta itu med gemenskapen med vår nästa. Även den kan vi förverkliga på två sätt, nämligen genom att ge vår nästa kärlek och genom att ta emot vår nästas kärlek. Men även här finns två hinder, nämligen egensinne och misstänksamhet. Egensinne ger oss inte tillträde till den andra människans hjärta och misstänksamhet hindrar oss från att tro på den andra människans kärlek. Om vi således är självupptagna, älskar vi inte vår nästa, och vi tror inte att vår nästa älskar oss på grund av att vi är misstänksamma. Därmed blir det omöjligt att bli förenad med sin nästa. En dubbel kärlek botar denna dubbla sjukdom, nämligen den kärlek som inte är självisk (1 Kor 13:5) och som tror allt (1 Kor 13:7).
Må den människa som roterar kring sig själv ge den kärlek som inte söker sitt och älska sin nästa. Må den människa som är misstänksam få den kärlek som tror allt och utan att tvivla tro på att de andra älskar henne.