Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

11 november 2007

Jungfru Marias upptagning till himmelen V:8 forts

Samma faktorer kan utgöra hinder för den inre blicken, även om de har andra namn. Det som i ett fall kallas mörker, kallas synd i ett annat. Synderna strömmar i minnet såsom i ett dike och där finns den vätska som stelnar. Det som motsvarar dammkorn är i vårt fall omsorg om jordiska göromål. Syndernas mörker, minnet av dessa synder och bekymmer för jordiska bestyr är tre faktorer förmörkar förståndets öga och utgör hinder för att betrakta det sanna ljuset.
Profeten som oroas av det första av dessa besvär och klagar med följande ord: Mina krafter sviker, mina ögons ljus har slocknat (Ps 38:11). Ja, när vi är berövade rättfärdighetens ljus finner vi ingenting annat än våra synders mörker.
Samme profet kände sig tyngd av den andra åkomman, när han sade: Jag har levt i mitt eget elände, medan jag blev genomborrad av törne (Ps 32:4 Vulg.).
Och slutligen beklagar han sig över det tredje obehaget: Jag äter aska som bröd (Ps 102:10) – handlingens aska i stället för kontemplationens bröd.
Den som vill fästa sin andes blick vid gudsbetraktelse måste börja med att rena den från dessa tre hinder, det vill säga bemöda sig om att finna tre botemedel mot dessa tre åkommor. Den fösta botas genom bikt, den andra genom bön och den tredje genom stillhet. Den tredje åkomman, stress på grund av bestyr, kan vara ett hinder för Marias andliga uppmärksamhet. Medan Martha passar upp sitter hon därför lugnt och stilla.