Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

23 november 2007

Jungfru Marias upptagning till himmelen VI

Maria är full av nåd på tre sätt

Hell dig, Maria, full av nåd (Luk 1:28). Denna fullhet av nåd kunde inte ha bestått av endast jungfrulighet, ty det skulle i så fall ha varit omöjligt för alla att få del av den (Joh 1:16). Saliga är de som inte har fläckat sina kläder (Upp 3:4) och som tillsammans med vår Drottning finner sin härlighet i jungfrulighetens speciella gåva. Men, vår Fru, har du bara denna enda välsignelse att ge bort? Välsigna mig också (1 Mos 27:38). Denna dygd har jag förlorat och kan inte ens eftersträva den längre. Jag ruttnar på min spillning (Joel 1:17) och har blivit ett osjäliskt djur (Ps 73:22). Men finns det ingenting hos dig för mig? Finns det inget ställe där jag kan vara hos dig, ty jag kan inte följa dig vart du än går (Upp 14:4)?
Ängeln söker den unga kvinna som Herren förberett för sin Son (jfr 1 Mos 24:14). Han dricker ur din kruka och blir förnöjd över den kraft med vilken han är besläktad. Men ger du inte även hans djur att dricka? Ängeln dricker på grund av att du aldrig har haft någon man (Luk 1:34) och djuren dricker på grund av att du förhärligar dem genom din ödmjukhet. Det står i Skriften: Herren har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna (Luk 1:48).
Utan ödmjukhet medför jungfrulighet kanske något att vara stolt över. Men inte inför Gud (Rom 4:2). Den allra högste ser alltid till dem som är ödmjuka och de som upphöjer sig ser han på långt håll (Ps 138:6). Åt de ödmjuka ger han sin nåd och han står emot de högmodiga (1 Pet 5:5). Men din kruka blir kanske inte fylld av dessa två mått. Det behövs ett tredje så att inte bara ängeln och djuren får att dricka utan även värden (Joh 2:9). Detta goda vin som vi har sparat tills nu häller ängeln upp i sin egenskap av tjänare och bär fram det till värden. (Joh 2:9). Jag syftar här på Fadern, Trefaldighetens ursprung, som med fog kan kallas värd. Och när ängeln förkunnar för Maria att hon är havande, förklarar han detta tredje mått: Därför skall barnet kallas heligt och Guds Son (Luk 1:35), vilket betyder att denna födsel har du gemensam med endast Gud.