Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

14 november 2007

Jungfru Marias upptagning till himmelen V:9

En av systrarna klagar, den andra är tyst. Låt oss lyssna till vad Herren svarar å Marias vägnar: Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket (Luk 10:41). Ja, du bekymrar dig för så mycket – din inre behärskning och andras behov. Du vakar, fastar och går hårt åt din kropp (1 Kor 9:27) för att bli självbehärskad, och du arbetar oupphörligt för att ha något att ge till den som behöver (Ef 4:8). Du oroar dig för mycket, men bara en sak behövs (Luk 10:42). Ty om du inte koncentrerar ditt arbete till en helhet kan du inte behaga Gud som är en (Gal 3:20), vilket han själv vittnar om. Det står i Skriften: Ingen gör det goda, ingen enda (Ps 14:3). Därför botades bara en när vattnet i bassängen kom i rörelse (Joh 5:7). Och av de tio spetälska som blev botade, återvände endast en som med hög röst prisade Gud (Luk 17:15). Herren förebrådde de övriga, men lyfte fram dennes tacksamhet med orden: Blev inte alla tio rena? Var är de nio andra? Är det bara den här främlingen som har vänt tillbaka för att ge Gud ära? (Luk 17:17-18). Paulus sade: Ni vet ju att alla löparna i en tävling springer men att bara en får priset (1 Kor 9:24). Dessa och andra citat ur den heliga Skrift låter oss tydligt förstå att Herren syftar på vår inre helhet och enhet, särskilt när han säger: Bara en sak behövs (Luk 10:42).