Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

24 november 2007

Jungfru Marias upptagning till himmelen - söndag i oktaven 1

Ett stort tecken syntes på himlen, en kvinna klädd i solen och med månen under sina fötter och en krans av tolv stjärnor på sitt huvud (Upp 12:1)

Bröder,
En man och en kvinna
har orsakat stor olycka,
men prisad vare Gud,
genom en man och en kvinna
har allt blivit gottgjort
inte utan ett underbart tillflöde av nåd,

ty överträdelsen kan inte jämföras med nåden (Rom 5:15),
välgärningen överträffar skadan.

I sin upphöjda vishet
krossade inte hantverkaren det
som var brutet (jfr Matt 12:20)
utan återställde allt till dess fulländning
genom att skapa oss en ny Adam,
framgången av den gamle (1 Kor 15:45)
och att omskapa Eva till Maria.

Förvisso skulle det ha varit nog med Kristus,
ty än i dag
kommer allt som vi behöver från honom (2 Kor 3:5),
men det var inte bra för oss

att mannen var ensam (1 Mos 2:18).
Därför var det lämpligt,
att båda könen bidrog till vår upprättelse,
eftersom båda hade bidragit till vårt fördärv.

Som människa är Kristus utan tvivel
den trofaste och allsmäktige förmedlaren

mellan Gud och människor (1 Tim 2:5),
men i honom måste vi även vörda
det gudomliga majestätet.
Hans mänsklighet tycks gå upp i hans gudomlighet,
men hans mänskliga väsen är inte förändrat
och vad det framkallar hos oss
blir gudomliggjort.

Vi lovprisar inte bara hans barmhärtighet,
utan även hans domar.
Om Kristus genom sitt lidande lärde sig medlidande (Heb 5:8)
och därigenom blev barmhärtig (Heb 2:18),
har han även domarens makt.

Vår Gud är en förtärande eld (Heb 12:29),
och hur skulle en syndare våga nalkas honom
utan fruktan att förgås inför hans ansikte,
liksom vaxet smälter i eldens närhet (Ps 68:3)?