Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

29 november 2007

J M:s upptagning till himmelen-söndag i oktaven 3

Är hon inte kvinnan klädd i solen (Upp 12:19? Visst, fortsättningen av denna profetiska syn visar att den handlar om kyrkan i dag, men det finns ingenting som hindrar oss att tillämpa den även på Maria. Ja, hon verkar vara klädd som en annan sol, och likt solen som utan åtskillnad går upp över onda och goda (Matt 5:45). Hon prövar inte våra tidigare förtjänster. Hon är tillgänglig för alla, mild och bemöter allas behov med en gränslös kärlek. Allt som är svagt befinner sig under Maria. Tack vare att hon är ojämförligt upphöjd, står hon mer än något annat skapat över all svaghet och allt fördärv, så att man med rätta kan säga att hon har månen under sina fötter (Upp 12:1). I annat fall vore det inte meningsfullt att säga så, ty vi kan inte betvivla att hon är upphöjd över alla änglakörer, ovan keruber och serafer.