Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

11 december 2007

J M upptagning till himmelen -söndag i oktaven 7

En kvinna med en krans av tolv stjärnor på sitt huvud (Upp 12:1). Detta huvud är sannerligen värt att krönas med stjärnor, ty det strålar starkare än de senare och gör dem vackra, snarare än tvärtom. Är det märkligt att stjärnorna kröner henne som är klädd i solen? Hon omges av blommande rosor i vårens tid och liljor där källsprång bryter fram (Syr 50:8) står det skrivet. Hennes huvud vilar på brudgummens vänstra arm, hans högra omfamnar henne (Höga v 2:6). Vem kan uppskatta värdet av dessa smycken? Vem kan räkna de stjärnor som utgör Marias kungliga krona? Det överstiger mänsklig förmåga att förklara betydelsen av denna krona och att redogöra för av vad den består. Men trots våra begränsade möjligheter och utan försöka utröna hemligheterna tycker jag inte att det är opassande att uppfatta de tolv stjärnorna som de nådens tolv privilegier som Maria har fått på ett enastående sätt. Hos Maria kan vi nämligen se hennes himmelska och kroppsliga förmåner liksom hennes hjärtas förmåner. Och om man multiplicerar fyra med tre får man tolv, de stjärnor som ger ett ojämförligt ljus åt vår Drottnings krona.