Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

08 december 2007

J M:s upptagning till himmelen-söndag i oktaven 6

En kvinna klädd i solen … Ja, klädd i ljus såsom i en mantel (Ps 104:2). En sinnlig människa förstår kanske inte detta. Betydelse är andlig men uppfattas som dårskap (jfr 1 Kor 2:14). Men så ter det sig inte för aposteln, som sade: Ikläd er Herren Jesus Kristus (Rom 13:14).
Vilken förtrolighet mellan honom och dig, vår Fru! Med vilken närhet och – bättre uttryckt - fullständig förening du blivit belönad! Stor är den nåd som du har funnit hos Gud (Luk 1:30). Han förblir i dig och du i honom (jfr Joh 6:56). Du kläder honom och blir klädd av honom. Du kläder honom med din mänskliga natur och han kläder dig med sin höghets härlighet. Du kläder solen med ett moln och blir själv klädd av solen.
Ty Herren har skapat något nytt på jorden: han har gjort att kvinnan skall värna mannen (jfr Jer 31:22) och om honom är det sagt: Här är han vars namn är Öster (Sak 6:12). Även i himlen har han skapat något nytt, nämligen en kvinna klädd i solen.
Maria har krönt Herren och har i gengäld blivit krönt av honom. Kom ut, Sions döttrar, skåda kung Salomo och kronan hans mor har krönt honom
med (Höga v 3:11). Men låt oss återkomma till det en annan gång … Stig nu in och betrakta drottningen som bär den krona med vilken Sonen har krönt henne.