Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

04 december 2007

J M:s upptagning till himmelen-söndag i oktaven 4

All galenskap är så fjärran från att vara under Marias fötter att man kan utesluta att hon är en av de galna kvinnorna (jfr Job 2:10) eller okloka jungfrurna (Matt 25:2). Därtill kommer att den galne framför alla andra, upphovsmannen till all galenskap, som är lika föränderlig som månen (Syr 27:12) och som förödde sin vishet genom högmod (Hes 28:17), blev nedtrampad och krossad under Marias fötter och fick utstå eländigt slaveri. Gud lovade en gång att hon med sin fot skulle krossa den gamla ormens huvud (1 Mos 3:15) och att den skulle stinga henne i hälen och förgäves försöka utveckla alla slags ränker.
Hon ensam krossade alla onda irrläror. En hade lärt att Kristus inte hade fått sin kroppslighet från henne. En annan hade med ironi hävdat att hon inte hade fött sitt barn, utan hittat det (non peperisse sed reperisse). En annan hädade genom att påstå att hon åtminstone efter förlossningen hade förenats med sin man. Och ytterligare en annan som inte stod ut med att höra henne kallas Guds Moder kritiserade ogudaktigt den storslagna titeln Theotokos (kyrkomötet i Efesus 431). Men dessa förslagna bedragare och svindlare fick se sig förödmjukade, tillintetgjorda och nedtrampade. Alla släkten prisar henne salig (Luk 1:48).
Draken intrigerade därför utan dröjsmål genom Herodes (jfr Matt 3:2) mot den födande kvinnan. Han försökte gripa och förinta barnet redan från början (Upp 12:4) på grund av fiendskapen mellan sin och kvinnans avkomma.