Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

12 december 2007

J M:s upptagning till himmelen-söndag i oktaven 7 forts

Först lyste detta ljus i Marias födelse och sedan i ängelns hälsning (Luk 1:26). Därefter när Anden kom över henne (Luk 1:35) och sedan i det outsägliga sätt på vilket hon blev havande med Guds Son.
På liknande sätt strålar som fyra stjärnor en himmelskt härlighet i Marias jungfruliga fruktsamhet som är något helt nytt, hennes havandeskap utan obehag och hennes smärtfria nedkomst.
Dessutom lyser i Maria på ett enastående sätt hennes blyga mildhet, ödmjuka fromhet, storartade tro och hjärtats martyrskap.
Jag överlåter åt er att i detalj begrunda dessa ädelstenar. Jag nöjer mig med att helt kort nämna dem.