Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

16 december 2007

J M:s upptagning till himmelen-söndag i oktaven 8

Vilken stjärna strålar i Marias födelse? Hon kommer från en kunglig familj, av Abrahams säd (jfr Rom 11:1) och Davids stam. Och om du tycker att detta är för lite, lägg då till att Gud gav henne en alldeles särskilt gynnad helighet när hon föddes, enligt ett mycket gammalt himmelskt löfte till patriarkerna. Underverk hade förebådat och profetiska ord förutspått henne.
Långt tidigare hade hon symboliserats av Arons prästerliga stav (4 Mos 1:8) som utan rötter slog ut i blom, liksom av ullen som genomdränktes av dagg när Gideon hade lagt den på en plats som inte blev våt (Dom 6:36-38). Hesekiel såg henne som helgedomens östra port som aldrig öppnades för någon (Hes 44:1-3) och slutligen den, som Jesaja bättre än de alla de andra profeterna hade utlovat såsom ett skott från Jesse stam (Jes 11:1) vilket i klartext betyder den jungfru som skulle föda (Jes 7:14). Med rätta talar Skriften även om att ett stort tecken syntes på himlen (Upp 12:1), ty sedan länge hade himlen lovat: Herren själv ger er ett tecken, den unga kvinnan skall bli havande (Jes 7:14). Det är ett stort tecken som han har gett, liksom han själv är stor. Vilka ögon blir inte bländade av detta teckens sken?
När ärkeängeln hälsar henne med aktning och vördnad (Luk 1:28), verkar han redan betrakta henne som upphöjd på den kungliga tronen ovan alla himmelens härskaror, och han som tidigare hade blivit tillbedd av människor är inte långt ifrån att tillbedja en kvinna. Därigenom visar han oss Jungfruns ojämförliga förtjänst och enastående nåd.