Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

19 december 2007

J M:s upptagning till himmelen-söndag i oktaven 9 forts

Kanske är det därför som hon blev förskräckt över hans ord och undrade vad denna hälsning skulle betyda (Luk 1:29). Hon hörde att hon prisades välsignad bland kvinnor (obs inte ängelns utan Elisabets ord), medan hon alltid hade längtat efter att bli lovprisad bland jungfrur. Och sedan undrade hon över vad hälsningen betydde, ty den verkade egendomlig. När det lät som som om löftet om en son innebar ett hot mot hennes jungfrulighet kunde hon inte längre hålla inne med vad hon tänkte: Hur skall detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man?
Därför hade hon rätt att få moderskapets välsignelse utan att därför gå miste om jungfrulighetens. Skönare blev denna jungfrulighet genom fruktsamheten och skönare fruktsamheten genom jungfruligheten. Dessa båda stjärnor lyser genom att belysa varandra. Det är stort att förbli jungfru, men att vara jungfru-moder överstiger allt.