Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

22 december 2007

J M:s upptagning till himmelen-söndag i oktaven 9 forts

Därför var det naturligt att Maria inte kände obehag likt alla havande kvinnor. Hon är den enda som inte känt så, ty hon hade blivit havande utan sinnligt begär. I början av havandeskapet när andra kvinnor inte mår bra tog sig Maria med iver upp till bergsbygden för att hjälpa Elisabet (jfr Luk 1:39). Just innan hon skulle föda begav hon sig även till Betlehem och bar så sin dyrbara skatt som var en lätt börda (jfr Matt 11:30), då hon bar honom som bar henne.
Hennes nedkomst strålade som en stjärna när hon med en helt ny glädje födde en son, den enda kvinnan som inte behövt utstå den allmänna förbannelsen att föda med smärta.
Om vi värderar ting och händelser efter deras sällsynthet kan man inte finna något mer sällsynt än detta, ty något liknande hade aldrig tidigare skett och kommer inte heller att ske. När vi uppmärksamt betraktar detta blir vi utan tvekan inte blott hänförda utan även uppfyllda av vördnad, andakt och tröst.