Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

29 februari 2008

Paulus omvändelse I:3

Bröder, känn igen dem som hindrar själarnas frälsning och akta er för att vara tillsammans med dem. Deras ogärning är fruktansvärd och den överträffar deras brott som lade sina skändliga händer på ärans Herre (Ps 29:3). Förföljelsens tid såg ut att vara över, men det är uppenbart att förföljelse av de kristna och följaktligen även av Kristus aldrig upphör. Värre är, att de som i dag förföljer Kristus är de som kallas kristna. Dina vänner och närmaste har tagit avstånd ifrån dig (jfr Ps 38:12).
Hela det kristna folket, små och stora (1 Mos 19:11), tycks ha ingått en sammansvärjning mot dig: från fotbladet ända upp till huvudet finns intet helt (Jes 1:6). Lagöverträdelse har utgått från de äldste som var domare (Dan 13:1), vilka representerar dig och som man ser leda ditt folk. Man kan inte ens säga: Det går prästen som folket (jfr Jes 24:2), ty prästen är inte värdig folket. Ack, Herre! De första att förfölja dig är de som vill leda och bestämma (3 Joh 9) i din kyrka. De har intagit Sionsborgen (2 Sam 5:7), bemäktigat sig fästningen och sedan i frihet och med fullmakt stuckit staden i brand (Dom 1:8). Deras bedrövliga livsföring får ditt ömkansvärda folk att bringas på fall.
Men deras skadlighet är inte begränsad till detta. Kanske finns det någon som är tillräckligt underrättad om och varnad av Herrens förmaning och som bemödar sig om att iaktta hans påbud men som inte handlar efter dem (Matt 23:3). Det klerikala rangsystemet (sacri gradi) ger tillfälle till oärligt berika sig (Tit 1:7) och tron värderas efter vad den inbringar. Det finns människor vars överflödande fromhet består i att få eller snarare tillskansa sig ansvar för så många själar som möjligt. Men själva uppgiften bryr de sig inte mycket om, ty själarnas räddning är deras minsta bekymmer. Kan man tänka sig en värre förföljelse av själarnas Frälsare? Andra handlar ondskefullt mot Kristus och i vår tid finns det många antikrist. Särskilt grym framstår den förföljelse som utgår från hans tjänare med tanke på de välgärningar och den makt som han har gett dem. Det hindrar emellertid inte många andra kristna från att många gånger, på många sätt (Heb 1:1) och av olika anledningar handla mot sina medmänniskors frälsning.
Allt detta ser Kristus i tystnad. Allt detta lider Kristus utan att visa det. Även vi bör sluta ögon och öron, särskilt som det handlar om våra präster med hög rang och kyrkans biskopar (praelati nostri et magistri ecclesiarum). De vill själva ha det så. De föredrar att nu undslippa människors dom och en gång få den fruktansvärda dom som är reserverad för dem som leder andra och den fruktansvärda bestraffning som är förbehållen dem som har makten i sin hand.