Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

10 mars 2008

Sankt Clemens 4

Bröder, vilken kamp utkämpar ni? Varje dag tillråds ni i era hjärtan: Bryt mot ordensregeln, klaga, tala illa om de andra, ta det lugnt, låtsas vara sjuk, ge svar på tal, för att så förverkliga dig själv. Det har inte blivit sagt till någon: ”Med mindre än att du handlar så, skall du dö (parafras på domarens ord till Clemens: med mindre än att du offrar till avgudarna skall du dö). Däremot är det sagt: ”Med svårighet och möda skall du stå emot dina böjelser”. ”Och vem förmår att utstå så mycken prövning?” Så brukar vi svara en människa som uppmanar oss utifrån eller den helige Ande som gör det inifrån.
Om vi knappt klarar oss i en sådan kamp, når gränsen för vår motståndskraft eller till och med ger upp, vad gör vi under förföljelse som är en mycket hårdare kamp? Om vår svaghet faller för bräcklig säv, hur skall den kunna stå emot pilar? Ser ni hur det inte blir kvar någonting av oss (Ps 73:22), och hur vi på kvinnors och barns vis berömmer de andra som kämpar, utan att själva kunna göra det?
Vad skall vi göra? Vi har alla blivit inbjudna till Lammets bröllopsmåltid (Upp 19:9) och vi får inte träda fram inför honom med tomma händer (2 Mos 23:15). Låt oss noga betrakta det som har blivit satt fram åt oss (Ords 23:1-2), ty vi måste förbereda något liknande. Den salige Clemens såg att Herren hade serverat honom vin och eftersom han var rik gjorde han på bröllopet samma sak genom att utgjuta sitt eget blod. Men, Herre, vi är fattiga och har inget vin. Han svarar oss: Fyll kärlen med vatten (Joh 2:3-7). Får han detta vatten som vi frambär åt honom? Ja, det får han. Den vise säger att om vi noga betraktar det som vi blir erbjudna upptäcker vi att vatten erbjuds tillsammans med vin av Honom som kom inte bara med vattnet utan med både vattnet och blodet (1 Joh 5:6). Den som har sett blod och vatten komma ut ur Herrens sida när han hade insomnat på korset har vittnat om detta (Joh 19:34-35).