Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

12 mars 2008

Sankt Clemens 6

Tag emot de tre slags vatten som Frälsaren ger dig. Han gråter över Lasaros (Joh 11:35) och staden Jerusalem (Luk 19:41), vilket är det första vattnet. Han svettas inför sitt förestående lidande, vilket är det andra vattnet, som inte rinner endast från ögonen utan från hela kroppen. Färgen är blodröd enligt Skriftens ord: Svetten droppade som blod ner på marken (Luk 22:44). Det tredje vattnet har vi redan nämnt. Det är det som blandat med blod flöt fram ur hans sida (Joh 19:34).
Det första vattnet har du, om du dränker ditt samvetes bädd i tårar (jfr Ps 6:7) och om du genom en smärtfylld djup ånger utplånar fläckarna från dina förgångna synder.
Du har det andra vattnet om du äter ditt bröd i ditt anletes svett (1 Mos 3:19), går hårt åt din kropp genom botgöring (1 Kor 9:27) och släcker begärets eld. Dess färg är blodröd på grund av arbete och begärtes eld som det har släckt.
Om du kan gå vidare till den inre hängivenhetens nåd, skall du dricka vishetens frälsande vatten (Syr 15:3) och Kristi Ande (Rom 8:9) som är sötare än honung (Ps 19:11) och blir en källa i dig, med ett flöde som ger evigt liv (Joh 4:14). Men kom ihåg att detta vatten kommer från Kristi sida när han var avsomnad. Det flyter fram utan att förorsaka honom den minsta smärta. Ja, man måste vara död från världen för att få åtnjuta av denna nåd.
Sammanfattningsvis: Det första vattnet tvättar samvetet från begångna synder. Det andra släcker begär och skyddar dig mot framtida synder. Om du är så lycklig att du får det tredje, släcker det själens törst.

SLUT