Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

08 mars 2008

Sankt Clemens 2

Det är inte omöjligt att fienden muttrar: Man ger gärna den andres skinn för att rädda sitt eget. En människa kan ge allt hon äger för att bevara sitt liv (jfr Job 2:4). Tror du att hon i sitt kroppsliga liv, som är en gåva från Gud, är så trolös att hon inte föredrar sin själs liv? Du har makt över henne, låt dina vapendragare anfalla henne för att tvinga henne att antingen förneka Herren eller att skilja sig från sin kropp. Använd olika slag av plågsam tortyr. Men du skall veta att du tillverkar en segerkrans för vår martyr. Liksom han föraktade utmärkelser och sådant som gör livet lätt, föraktade han själva livet. Han ger dig sin kropp för att låta den dö, han kommer att förbanna dig rakt i ansiktet (Job 1:11) och dina avgudar kommer han att förbanna med sin heliga mun. När han plågades förkunnade han i frihet och bekände modigt Herren sin Gud. Således kommer han att få segerkransen ty han kämpade enligt reglerna (2 Tim 2:5), segrade i trofasthet och varken livets behag eller rädsla för döden kunde skilja honom från Kristi kärlek (Rom 8:39).
Jag frågar dig, heliga själ, som utsatte din kropp för pina, jag ber dig, säg oss: älskade du denna kropp eller inte? Den svarar: givetvis älskade jag den. Ingen har någonsin avskytt sin egen kropp (Ef 5:29)
. Jag älskade således min kropp, men bara lite, som en tjänare, ty jag älskade Herren Gud mer. Och för att bevisa min kärlek och att den är sann välkomnade jag min kroppsliga död Gud till ära.