Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

09 mars 2008

Sankt Clemens 3

Bröder, vad skall vi säga om detta? Vi gläder oss över martyren, men hans härlighet gör oss något förlägna. Den salige Clemens var en människa som vi (Jak 5:17), sårbar, behäftad med svaghet (Heb 5:2) och liksom vi genom naturens band fäst vid kroppen. Om han förhärligade Kristus i sin kropp och tog emot frälsningens kalk, hur skall vi återgälda Herren för allt det som han har gett oss? Herren präglade oss med samma bild, friköpte oss med samma blod, kallade oss till samma arv, ofördärvligt och fläckfritt, evigt och bevarat i himlen (1 Pet 1:4). Varför skulle inte vi liksom den salige Clemens kunna dricka Kristi kalk (Matt 20:22)?
En del svarar kanske: ”Det skulle vi kunna, om det ges tillfälle. Men förföljelsens tid slut”. Sanningen att säga, bröder, jag tror inte ett ord. Om ni varje dag ger efter för ett nålstick, tror ni er kunna stå emot ett svärdshugg? Det är i de små tvisterna som ni måste bevisa, hur modigt ni kan hålla stånd i de betydelsefulla stridigheterna. Det sägs inte till er: ”Offra till avgudarna så får ni leva, om inte får ni dö i allahanda plågor”. Herren vet hur vi är skapade (Ps 103:14) och utsätter oss inte för en så hård kamp. Han gav den salige Clemens segern i en hård kraftmätning för att lära honom att gudsfruktan är starkare än allt (Vish 10:12).