Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

11 mars 2008

Sankt Clemens 5

Bröder, om vi vill bevisa vår trofasthet mot Gud, låt oss åtminstone, när vi nu inte kan bli blodsmartyrer – martyr betyder vittne - söka vattnets vittnesbörd, som Gud inte föraktar.
Det är tre som vittnar: Anden, vattnet och blodet (1 Joh 5:8). Saliga är de som har fördel av detta trefaldiga vittnesbörd, ty tredubbel tråd brister inte så snart (Pred 4:12). Om vi inte har blodets vittnesbörd, så har vi åtminstone Andens och vattnets, ty utan Anden räcker varken blodets eller vattnets. Det räcker med Andens vittnesbörd om vatten och blod saknas, ty han är sanningens Ande (Joh 14:17). Varken blod eller vatten är till nytta i sig, ty det är Anden som vittnar genom dem. Men jag tror man aldrig eller mycket sällan möter Anden utan vatten och blod.
Bröder, låt oss därför åtminstone söka vattnet då vi saknar blodet. Jag nämnde nyss krukorna. Låt oss se vad de två eller tre mått betyder som ryms i dem (Joh 2:6). Jesus Kristus erbjuder oss tre slags vatten och den bland oss är fullkomlig som likt honom förfogar över tre mått. Anledningen till att det talas om valet mellan två och tre mått är att det tydligt skall framgå att två mått är minimum och att ett tredje inte krävs av oss alla.