Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

13 mars 2008

Mellanrum

Sankt Malachias var biskop på Irland och påvlig delegat för hela Irland. Han var god vän med Bernhard och hade gärna velat träda in i Clairvaux, men påven bad honom att avstå och fulfölja sina upppgifter. Han dog emellertid helt oväntat under ett kort uppehåll i Clairvaux under en resa till Rom. Här följer Bernhards begravningspredikan.
Det finns en andra predikan till Malachias minne som Bernhard sannolikt hållit vid en årsdagsmässa. Den förekommer inte i samlingen "Predikningar under kyrkoåret", utan ofta tillsammans med den lilla skriften Malachias liv.