Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

07 mars 2008

Sankt Clemens 1

Tre slags vatten

De heligas död är dyrbar i Herrens ögon (jfr Ps 116:15). Må syndaren lyssna, se det med grämelse, skära tänder och tyna bort (Ps 112:10). Snärjd i sin slughet (jfr Job 5:13) grävde han sin egen grop och föll i egen fälla (Ps 7:16), ty genom djävulens avund kom döden in i världen (Vish 2:24). Men de heligas död blev dyrbar. Lyssna, livets fiende! Var uppmärksam, dödens upphovsman! Vad är hädanefter ditt bedrägeri värt, vad kan din ondska ställa till med? För att öka ditt förtret samverkar allt till det goda för dem som Gud har kallat att bli heliga (jfr Rom 8:28 Vulg.).
Det går inte annorlunda för döden, som är ditt verk. Martyren vars högtid vi firar i dag har segrat över dig genom sin kroppsliga död. Ja, han gjorde en dygd av nödvändigheten och förvandlade syndens lön till förtjänstfull härlighet, när han visade sig vara trogen i smått (Luk 19:17) och befanns vara värdig att anförtros mycket (Matt 25:21).
Ja, det var verkligen lite som denna saliga själ tidigare hade fått i jämförelse med den härlighet (jfr Rom 8:18) som han fick i dag genom sitt lidande. All världens njutning, all dess härlighet och allt som man kan ha lystnad till (1 Joh 2:16) är verkligen lite jämfört med denna lycka, ära och salighet. Kanske borde man säga ingenting i stället för lite: en dimma som syns en kort stund (Jak 4:14).
Den salige Clemens hade förnämt ursprung, omfattande tillgångar, stort arv och mesta möjliga kunskap, varför han betraktades som en av sin tids mest framstående filosofer. Allt det hade han fått av Herren, ja också det är Herrens gåvor. Han bevisade sin trofasthet mot Gud som hade gett honom så mycket genom att av kärlek till honom förakta och betrakta det som värdelöst skräp för att vinna Kristus (Fil 3:8).