Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

06 mars 2008

Paulus omvändelse II:2

Mildhet, detta slag av yttre ringhet som jag tidigare talade om, är lättare att uppfatta och anbefalls oss på tre sätt i Paulus omvändelse. Vår mildhet är nämligen utsatt för angrepp från tre fiender: förolämpande ord, materiell förlust och kroppslig skada. På dessa tre områden visar sig tålamod och mildhet (2 Kor 6:4), och deras motståndskraft bevisas av att de utstår dessa tre angrepp utan att vackla. Man kan se hur Paulus i dessa tre prövningar visade sig vara Paulus från början av sin omvändelse, det vill säga han var redan då mild och tålamodig. Saul, Saul, varför förföljer du mig? Det är hårt för dig att spjärna emot udden (Apg 9:4). Förvisso, hårda, förebrående och hotfulla ord, och kroppsligen blev han slagen till marken (Apg 9:4). Medförde hans prövning även materiell förlust? Ja, han förlorade ju synförmågan. Det är skrivet att han inte kunde se (Apg 9:8). Job, som av Gud betraktades som modell för denna dubbla dygd, fick erfara och visa tålamod på dessa tre områden.
Men jag överlåter åt er att reflektera över detta. Jag nöjer mig med att göra er uppmärksamma på att omvändelse till stor del består av mildhet, till skam för dem som borde vara omvända, men som lever ett allt igenom fördärvligt och bortvänt liv med kroppslig skadegörelse, materiell förlust och vad värre är förolämpande ord.

SLUT